Predajca

Názov:Jaroslav Matzenauer RS-COM
IČO:34230921
DIČ:1020596478
IČ DPH:SK1020596478
Mesto:Rimavská Sobota
PSČ:97901
Adresa:Francisciho 1
Telefón:0903 887 211
E-mail:obchod@com4.sk
Kontakt:Jaroslav Matzenauer
Okresný úrad Rimavská Sobota, Číslo živnostenského registra: 609-5989

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 048/412 49 69
  • 048/415 18 71
  • 048/415 18 73
Fax:
  • 048/412 46 93